News

Home

Poverty Is Not a Game (PING) – Een game over armoede

PING is een online spel voor gebruik in secundaire scholen, dat een basis moet bieden om met leerlingen van de 2de en 3de graad secundair onderwijs een gesprek aan te gaan over armoede en wat het betekent om arm te zijn. Je kruipt in de huid van Jim of Sofia, die door omstandigheden op straat belanden en hun eigen weg moeten vinden.

Met PING wordt aangetoond dat met de hulp van games ook complexere maatschappelijke thema’s, zoals armoede, in de klas kunnen aangekaart worden. Zo willen de partners van het PING project zowel bijdragen aan het maatschappelijk debat over het gebruik van computergames op school als een concrete tool aanreiken aan het onderwijs om het moeilijke thema ‘armoede’ bespreekbaar te maken.

Speel PING online of downloaden. Je kan ook de handleiding voor leraren downloaden.
Een toolkit voor leraren bestellen kan via Onderwijs.Vlaanderen.be (enkel Nederlandstalig).

Ping werd mogelijk gemaakt op initiatief van de Koning Boudewijnstichting (België), iMinds (België), samen met Network of European Foundations, de Robert Bosch Stiftung (Duitsland) , de Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal/UK) en Fondation Bernheim (België).

Poverty Is Not a Game- Een handleiding voor leerkrachten

Er werd ook intensief samengewerkt met European Schoolnet (koepelorganisatie van 31 minsteries van onderwijs van de Europese lidstaten) en het European Anti Poverty Network (koepelorganisatie van armoedeorganisaties van de meeste Europese lidstaten) om games in onderwijscontext bespreekbaar te maken . De handleiding en game wordt dankzij de steun van de Vlaamse en Waalse overheid verspreid in alle secundaire scholen in België.

PING werd internationaal gelanceerd op 20 oktober 2010, op de Europese conferentie “ Poverty Is Not a Game. Serious Games as a means to discuss complex societal issues “, in Brussel .

Speel PING online of downloaden. Je kan ook de handleiding voor leraren downloaden.Contact

Poverty is not a game
iMinds vzw